MƏtbuat mƏrkƏzİ

Red Bull Thre3Style

Red Bull Thre3Style

2014-cü il sentyabrın 1-dən 6-dək Bakıda dünyanın 19 ən yaxşı di-ceyləri arasında Red Bull Thre3Style adlı beynəxalq çempionat  keçirilmlşdir. 

Mesabiqənin finalı mətbuat mərkəzində təşkil olunmuşdur. Orada 6 finalist tamaşaçıların və münsüflar heyyətinin diqqətinə 15 dəqiqəli çıxışlar təqdim etmişdirlər. 

Çempion adına Almaniyalı DJ Eskei83 layiq görülmüşdür.